Πρόεδρος

Παπακωνσταντίνου Χρήστος


Αντιπρόεδροι

Λουκάτος Σπυρίδων
Μπήλιος Χαράλαμπος
Παπακωνσταντίνου Αντώνιος
Μυτιληναίος Κων/νος


Γεν.Γραμματέας

Σταματόπουλος Γεώργιος


Ταμίας

Τσάκωνας Γεώργιος


Γενικοί Αρχηγοί

Μυτιληναίος Χρήστος

Γκούμας Μάριος


Μέλη

Αβραμίδης Αναστάσιος
Βεντούρης Μάρκος

Κώστα Χρήστος

Μάντζαρης Σπύρος


Επιτροπή Ακαδημίας

Σταματόπουλος Γεώργιος
Παπαδημητρίου Γεώργιος

Υπεύθυνος υλικού

Πάντζος Βασίλειος
 

© 2019 by Thiella f.C.

  • Facebook