Πρόεδρος

Παπακωνσταντίνου Χρήστος


Αντιπρόεδροι

Λουκάτος Σπυρίδων
Μπήλιος Χαράλαμπος
Παπακωνσταντίνου Αντώνιος
Μυτιληναίος Κων/νος


Γεν.Γραμματέας

Αβραμίδης Αναστάσιος


Ταμίας

Μάντζαρης Σπυρίδων


Γενικοί Αρχηγοί

Μυτιληναίος Χρήστος
Κώστας Χρήστος
Ταγλιόγλου Χρήστος


Μέλη

Γκούμας Μάριος

Τσάκωνας Γεώργιος
Καυμένος Γεώργιος
Βεντούρης Μάρκος


Επιτροπή Ακαδημίας

Σταματόπουλος Γεώργιος
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Γεραμάνης Ευάγγελος

Υπεύθυνος υλικού

Πάντζος Βασίλειος
 

© 2019 by Thiella f.C.

  • Facebook